Loading

Zgłoszenia 2022

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wraz ze spółką FRW Media Group – Instytucją Otoczenia Biznesu oraz Dolnośląskim Portalem Gospodarczym www.naszbiznes24.pl zapraszają przedsiębiorców, samorządy i instytucje do udziału w Dolnośląskim Plebiscycie Gospodarczym.

Nabór ankiet konkursowych

od 01 czerwca 2022 od godz. 8:00

do 09 września 2022 do godz. 23:59 

Możliwe jest wskazywanie jako kandydatów do Nagrody podmiotów mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Dolnego Śląska (dokumentujących ten fakt wpisem do CEIDG, KRS lub Regon), w tym przedsiębiorców, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oraz organizacji promujących przedsiębiorców.

Warunkiem kandydowania jest złożenie ANKIETY KONKURSOWEJ w wersji papierowej i elektronicznej, według wzoru odpowiedniego dla wybranej kategorii konkursowej, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

Zgłoszenie następuje przy pomocy udostępnionych przez Organizatorów formularzy drogą elektroniczną, a następnie wymagane jest dostarczenie oryginału formularza osobiście, za pośrednictwem kuriera bądź poczty na adres Administracji Plebiscytu.

Ankiety należy przesyłać w terminie do 09 września 2022 do godz. 23:59 drogą elektroniczną na adres: gwiazdy@frw.pl.
Przyjęcie zgłoszenia do Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu” zostanie potwierdzone w ciągu 24 godzin emailem przesłanym na adres osoby do kontaktu, wskazanej we właściwej ankiecie konkursowej.

Kompletne oryginały ankiet konkursowych powinny zostać dostarczone do Organizatora najpóźniej do 19 września 2022 do godz. 15:30 (dotyczy zgłoszeń złożonych w terminie w formie elektronicznej) w kopercie z dopiskiem „Gwiazdy Biznesu” na adres:

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych

 

Kandydaci, nominowani i laureaci Nagrody nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej otrzymaniem, a także kosztów związanych z organizacją gali oraz plebiscytu, bądź kampaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatorów.

 

REGULAMIN – pobierz

 

POBIERZ ANKIETĘ:

⭐️ Mikro Biznes

⭐️ Mikro Firma

⭐️ Mała Firma

⭐️ Średnia Firma

⭐️ Podmiot Ekonomii Społecznej

⭐️ Biznes Odpowiedzialny Społecznie 

⭐️ Instytucja

⭐️ Samorząd Przyjazny Biznesowi

 

Category: